Usługa wyceny przedsiębiorstw lub składników majątku

Oferując Państwu usługi z zakresu wycen skupiamy się na głębokiej analizie danych księgowych oraz bierzemy pod uwagę wszystkie ...

Usługi z zakresu wyceny obejmują:

• wyceny przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,

• wyceny udziałów lub akcji,

• wycena poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa (aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, znak towarowy),

• usługa know-how.

Oferując Państwu usługi z zakresu wycen skupiamy się na głębokiej analizie danych księgowych oraz bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki i elementy wpływające na ostateczny rezultat działania. Zakres wyceny dostosowujemy do profilu, specyfiki oraz celu w jakim jest ona sporządzona. Przy realizacji wycen stosujemy sprawdzone techniki i metody wzbogacone o własne doświadczenia, posiłkując się powszechnie obowiązującymi metodami i przepisami prawa. Wyniki
z przeprowadzonej wyceny potwierdza podsumowujący raport.