O nas

Szanowni Państwo,
„AURES – AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska z siedzibą w Kraśniku zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług z zakresu audytu, doradztwa, rachunkowości oraz podatków. Właścicielem Kancelarii jest doświadczony biegły rewident - Joanna Zdanowska, interdyscyplinarny ekspert z istoty zawodu niezależny i obiektywny.

Nasza praca ma charakter przekrojowy, łączy bowiem kompetencje prawników, księgowych, doradców podatkowych i ekspertów z obszaru zarządzania ryzykiem. Oferujemy tym samym unikalną i wielowymiarową ocenę przedsiębiorstwa. Potrafimy w jego pracy dostrzec znacznie więcej zależności,
a także szans i zagrożeń. Praca z nami jest okazją do wykorzystania wiedzy i doświadczenia audytora jako partnera biznesowego, eksperta weryfikującego działalność firmy.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych, badania planów: przekształceń, połączeń i podziałów, audytu: wykorzystania środków unijnych, projektów realizowanych ze środków PFRON, PISF, działalności statutowej realizowanej ze środków budżetowych, wyceny składników majątkowych oraz szeroko pojętych usług związanych z rachunkowością, prawem podatkowym i finansami. Świadczymy szereg usług doradczych, możemy zaproponować usprawnienia dotyczące strategii kosztów, dostosować rachunkowość do specyfiki firmy, wskazać istotne ryzyka i zaproponować systemy kontroli wewnętrznej, ale także zapewnić zgodność działalności z regulacjami prawnymi
i normami oraz wesprzeć firmę w wielu transakcjach rynkowych.

Naszą misją jest dostarczenie Klientowi rzetelnej informacji opracowanej z uwzględnieniem najwyższych standardów etyki zawodowej oraz budowanie wiarygodnej firmy, która świadczy usługi audytorskie na najwyższym poziomie. Podstawą naszego działania jest uczciwość i rzetelność w wypełnianiu powierzonych zadań. Usługi audytorskie świadczymy w zespołach, w których skład wchodzą biegli rewidenci i wysoko wykwalifikowani asystenci.

W ciągu kilkuletniej działalności zdobyliśmy zaufanie wielu podmiotów gospodarczych. Świadczymy usługi dla firm z wielu gałęzi gospodarki – firm produkcyjnych, usługowych, handlowych i budowlanych. Posiadamy doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zarówno spółek handlowych, podmiotów osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak również spółdzielni mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej, zamkniętych funduszy inwestycyjnych, fundacji, stowarzyszeń oraz instytutów.

Kancelaria wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR na podstawie decyzji z 18 marca 2008 roku pod numerem ewidencyjnym 3353. Ponadto, nasza działalność jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonywania usług świadczonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.