Audyty projektów finansowanych z dotacji unijnych lub innych dotacji publicznych

Audyty te odbywają się zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz wymogami Komisji Europejskiej i innych przepisów...

Przeprowadzamy audyty realizacji projektów, m.in. :

• środków unijnych,

• produkcji filmowej dofinansowanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

• audyty środków otrzymanych z PFRON w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

• audyty środków otrzymywanych na działalność statutową, zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki,

• audyty projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Audyty te odbywają się zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz wymogami Komisji Europejskiej i innych przepisów szczególnych stosownie do procedur i zasad określonych w założeniach danego programu. Posiadamy wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w ramach audytu projektów finansowych, których celem jest przede wszystkim potwierdzenie zasadności poniesionych wydatków, prawidłowość sporządzonej przez Beneficjentów Pomocy dokumentacji oraz skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w jednostce.