• Experience the World

  „AURES – AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska
  z siedzibą w Kraśniku zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług z zakresu audytu, doradztwa, rachunkowości oraz podatków. Właścicielem Kancelarii jest doświadczony biegły rewident - Joanna Zdanowska, interdyscyplinarny ekspert z istoty zawodu niezależny i obiektywny.

  Nasza praca ma charakter przekrojowy, łączy bowiem kompetencje prawników, księgowych, doradców podatkowych i ekspertów z obszaru zarządzania ryzykiem. Oferujemy tym samym unikalną i wielowymiarową ocenę przedsiębiorstwa. Potrafimy w jego pracy dostrzec znacznie więcej zależności, a także szans i zagrożeń. Praca z nami jest okazją do wykorzystania wiedzy
  i doświadczenia audytora jako partnera biznesowego, eksperta weryfikującego działalność firmy.

 • Widgetkit

  Zespół

  Właścicielem Kancelarii jest Joanna Zdanowska, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Instytutu Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny. Posiada długoletnią praktykę w audycie, rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej z normami stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.

  Joanna Zdanowska została wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez KIBR na podstawie decyzji z 18 marca 2008 roku pod numerem 11297.

  „AURES – AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska z siedzibą w Kraśniku współpracuje z trzema biegłymi rewidentami oraz tworzy zespół z wysoko wykwalifikowanych asystentów.

Ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe

Oferujemy Państwu pozostałe usługi atestacyjne związane między innymi z działaniem systemu kontroli oraz zgodności...

Oferujemy Państwu pozostałe usługi atestacyjne związane między innymi z działaniem systemu kontroli oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami
i innymi regulacjami. W tym zakresie oferujemy:

• ocenę systemu finansowo-księgowego,

• przegląd ksiąg rachunkowych potwierdzających prawidłowość ich prowadzenia,

• ocenę prawidłowości inwentaryzacji oraz systemu kontroli wewnętrznej,

• badanie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych,

• ocena systemu zarządzania ryzykiem.

Certyfikaty

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat

certyfikat